جواد وحیدی

212

 

شرح وظایف کتابدار کتابخانه دیجیتال:

آموزش  کتابداری و نرم افزار آذر سا به کتابداران کتابخانه های اقماری

مسئول پایش کتابخانه مرکزی 

بارگزاری اطلاعات وبسایت کتابخانه دیجیتال

مشاوره اطلاعاتی در بخش مشاوره و پاسخگویی آنلاین در بخش پرسش از کتابدار

 

شماره تماس:

05832296769-125