از کتابدار بپرس

342

کتابدار کتابخانه دیجیتال

جواد وحیدی 

 کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ازطریق لینک ذیل درقسمت پرسش و پاسخ و همچنین  تماس با بخش مشاوره اطلاعاتی میتوانید با کتابدارکتابخانه دیجیتال درارتباط باشید.

https://lib.nkums.ac.ir/site/askquestion

شماره تماس بخش مشاوره اطلاعاتی:

05832296769
از مجموع 1 رأی