دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي در نظر دارد در راستاي ارتقاء نرخ باروري كلي و افزايش فرزندآوري و پياده سازي قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت، نخستين كنگره بين المللي جمعيت پايدار، آينده مطمئن و دومين جشنواره هنر در مامايي را برگزار نمايد. لذا مراتب جهت شركت در فراخوان مقالات، ارسال آثار هنري و حضور در كنگره و جشنواره بحضور ارسال مي گردد.

 

لازم به ذكر است اين كنگره داراي امتياز آموزش مداوم و امتياز فرهنگي مي باشد.

 

 • شماره تماس دبيرخانه: 05831511411
 • آدرس كنگره در پيام رسان بله و ايتا: @ICSP2023
 • ايميل كنگره: icspf2023@gmail.com
 • وبسايت كنگره: https://icsp2023.nkums.ac.ir/fa
 • مهلت ارسال آثار: 20مهر 1402
 • تاريخ برگزاري: 24 و 25 آبان 1402

 

محـورهـاي كـنگـره:

 • فناوري هاي نوين و جمعيت
 • حقوق باروري و پايداري جمعيت
 • توانمند سازي زنان و آينده جمعيت
 • سياست هاي جمعيتي: فرصت ها و چالش ها
 • رويكردهاي نوين در پيشگيري از سقط هاي انتخابي
 • مؤلفه هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي موثر بر جمعيت
 • نقش سازمان هاي مردم نهاد بر جمعيت
 • درمان ناباروري و تاثير آن بر جمعيت
 • رسانه، آموزش و پايداري جمعيت
 • طب مكمل و پايداري جمعيت
 • هوش مصنوعي و جمعيت

 

محـورهـاي جشنـواره:

 • سلامت زنان و مردان
 • ترويج  و خوشايندسازي زايمان
 • فرزندآوري و سياست هاي جمعيتي
 • مراقبتهاي پيش، حين و پس از بارداري

 

قالـب ارسـال آثـار به جشنـواره هنـري:

 • هنرهاي نمايشي (تئاتر، نماهنگ، موشن گرافي و نمايشنامه نويسي)
 • هنرهاي ترسيمي (نقاشي، عكاسي، طراحي پوستر)
 • سينما (فيلم كوتاه و فيلم بلند)
 • ادبيات (شعر)