نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

169 ٦:٥٠ ق.ظ

سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در تاریخ 21 الی 31 اردیبهشت  در مصلی امام خمینی برگزار خواهد شد .

اساتید و دانشجویان گرامی دراسرع وقت عناوین کتابهای مورد نیاز را جهت خریداری به کتابخانه مرکزی ارسال نمایند.